Varstvo osebnih podatkov in nameni obdelave (GDPR)

Varstvo osebnih podatkov in nameni obdelave (GDPR)

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke (ime in priimek, naslov, naslov elektronske pošte, telefonska številka in podatek o dogodku, katerega se je oseba udeležila, ali produktu, ki ga je naročila) podjetje (upravljalec) 

AUZO, spletna prodaja in storitve, d.o.o., Kajuhova ulica 34, 6130 Izola, obdeluje zgolj za naslednje namene:

 • za vodenje evidence o udeležencih dogodkov upravljavca, vključno z evidenco, koliko dogodkov (in katerih) se je udeležil posameznik
 • za vodenje evidence o kupcih produktov in storitev, ki so objavljene na spletni strani podjetja AUZO d.o.o , www.vglobine.si
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (novic) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novih produktih, novih vsebinah na spletni strani www.vglobine.si, storitvah ali dogodkih znotraj podjetja Auzo d.o.o ali dogodkih, pri katerih omenjeno podjetje kakorkoli sodeluje ali ga priporoča,
 • za pregled poslanih e-poštnih sporočil, ki jih je posameznik odprl oziroma ga ni odprl, katere povezave je odprl oziroma kliknil (katere vsebine je bral oziroma si jih ogledoval), koliko časa je bral ali si ogledoval posamezno vsebino;
 • za segmentiranje posameznikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil (to pomeni, da lahko različni posamezniki prejemajo e-poštna sporočila z različno vsebino) z namenom boljšega (bolj relevantnega) obveščanja posameznikov in doseganja višje stopnje odzivnosti na poslana e-poštna sporočila;
 • za namene analize življenjske poti uporabnika na spletni strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal.

Vsa analiza in upravljanje s podatki je zgolj za interno evidenco podjetja AUZO d.o.o

Obdelava podatkov, potrebna za zagotavljanje storitev, ki jih nudi mobilna aplikacija V GLOBINE

V primeru vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa v mobilni aplikaciji V GLOBINE bomo obdelovali vaš e-poštni naslov in vaše geslo, ki ste ju vnesli za namen registracije s ciljem omogočanja sinhronizacije podatkov med napravami. Za zagotavljanje storitev v mobilni aplikaciji V GLOBINE predmetnih podatkov ne bomo obdelovali, če se ne boste registrirali oz. ustvarili uporabniškega računa v mobilni aplikaciji V GLOBINE in bo zato sinhronizacija podatkov med napravami onemogočena.

Za zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije V GLOBINE (neodvisno od vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa) obdelujemo podatke o uporabi aplikacije (pogostost uporabe mobilne aplikacije V GLOBINE, uporabljene funkcije itd.), vrsti uporabljenega operacijskega sistema, različici brskalnika in različici mobilne aplikacije V GLOBINE ter podatke o IP-naslovu.

Za namen izvajanja storitev v mobilni aplikaciji V GLOBINE v primeru vaše registracije oz. ustvaritve uporabniškega računa obdelujemo vaše podatke glede kupljenih izdelkov in storitev. Za uporabo funkcionalnosti aplikacije ne obdelujemo podatke o vaši lokaciji.

V skladu s točko (b) člena 6 (1) GDPR je pravna podlaga za takšno obdelavo osebnih podatkov pogodba o uporabi mobilne aplikacije V GLOBINE, ki ste jo s sprejetjem Splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije V GLOBINE sklenili z AUZO d.o.o ob ustvarjanju svojega uporabniškega računa v mobilni aplikaciji V GLOBINE oz. naložitvi mobilne aplikacije V GLOBINE na svojo napravo.

Vaše osebne podatke za zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije V GLOBINE bomo obdelovali, dokler ne ukinete svojega uporabniškega računa V GLOBINE. Po ukinitvi uporabniškega računa bomo hranili le tiste osebne podatke, ki bi jih bili morda dolžni zakonsko hraniti oziroma bi jih potrebovali v dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov.

Koper, 28.10.2021


Varstvo osebnih podatkov

Podjetje AUZO, spletna prodaja in storitve, d.o.o., deluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) ter posamezniku, kateremu v sklopu varovanja osebnih podatkov zagotavljamo naslednje pravice:

Pravica, da od podjetja AUZO D.O.O. kot upravljavca osebnih podatkov kadarkoli zahteva dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

 • namene obdelave,
 • vrste osebnih podatkov, uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki,
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja,
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov.

– Razloge zanj kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

– Brezplačno kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določi posameznik sam (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahteva drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki). Za dodatne kopije, ki jih zahteva, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov.

– Popravek netočnih osebnih podatkov.

– Omejitev obdelave, kadar posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,

 • je obdelava nezakonita in nasprotujem izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevam omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, pa jih jaz potrebujem za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

– Izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličem to privolitev za obdelavo osebnih podatkov.

– Izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujem drugemu upravljavcu, ne da bi me prvotni upravljavec pri tem oviral.

– Prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov.

– Da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva, če so izpolnjene predpostavke iz člena 22 Splošne uredbe o varstvu podatkov.

– Pravica, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava mojih osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.


Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov info@vglobine.si

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

* Slike so simbolične. 
Ustvarjeno (s 💙) v Sloveniji za pristne odnose.
V GLOBINE™ © 2021
Izdelava spletke: Davor Boki Georgiev
Hvala Sestri Zorici - ocemnevidno.si, da me je pripravila na to pot #VGLOBINE♥
Grafične želje začutil & realiziral: berjani
Začutil vajb in ga spremenil v zvok: MTRISTINO
Začutil izziv in uresničil aplikacijo: Mario Balukčić
"Rodili" igro: Kreativna Fabrika
Za fotografije poskrbel: Tadej Ogorevc
Vprašanja lektoriral & osmislil: Andrej Pleterski
Pomagala pri FB marketingu in kreativni energiji: Lara Hace & Mirza

Hvaležen sem, da sem na tej poti "plavanja" sodeloval z zgornjimi ljudmi, vsak od njih je prispeval svoj zaklad.
Hvala, ker ste 💛
AUZO d.o.o.
Kajuhova ulica 34, 6310 Izola
menu-circlecross-circle